Cha Chánh Xứ:  Fr. Rich Adam
Ban Hội Đồng Thường Vụ & Mục Vụ CDCGMMT


Trưởng Ban Đại Diện:       Anh Ngô Triển
Nội Vụ:                                Anh Lê Sơn
Ngoại Vụ:                           Ông Đinh Bàn
Ban Phụng Vụ:                   Anh Nguyễn Thanh Hùng
Ca Đoàn:                            Ông Nguyễn Ngữ
Trật Tự:                               Anh Henry Hồng
Ban Ẩm Thực:                   Chị Nguyễn Thị  Liên
Tài Chánh/Thủ Quỹ:        Chị Nguyễn Kathy

            
               
 
VIETNAMESE COMMUNITY CONTACTS

Community Representative
Trien Ngo: [email protected]
or 563-355-4905

Parish Office Assistant
Lien Truong [email protected] or 563-324-3257

 
 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C
February 10, 2019


Bản thông tin này cần phải được in vào giữa tuần vì vậy bài viết này chỉ cách vài tiếng đồng hồ từ sự mong chờ rạo rực Đức hồng Y Timothy Dolan đến thăm viếng chúng ta.  Thật là phấn khởi đem mọi người đến với nhau đoàn tụ trong đức tin và rước vị lãnh đạo ấy vào nhà thờ chúng ta.    Tôi vui mừng hướng về Thánh Lễ và bữa tiệc mừng tại Rhythm City sau đó, tôi cũng mong chờ đưa tiển Đức Hồng Y trở lại New York sau bữa tiệc.  Thầy Sáu Dan và vợ của anh cũng cùng đồng hành trong chuyến này với một số người khác mà họ sẽ ở lại vài ngày tại New York.   Phần tôi, thì tôi sẽ bay trở về Thánh Tâm để làm việc…. có cảm thấy tội nghiệp cho tôi chưa??

Thật là một tuần lễ rắc rối.  Tôi được nhắc nhở một cách nhẹ nhàng ai làm người có quyền năng vào tối Thứ Năm ngày 31 tháng Một!  Vào khoản 10 giờ 45, đang ngủ say, tôi nhận được một cú điện thoại kinh hoàng “Đây là văn phòng An Ninh Per  Mar và chuông báo cứu hỏa reng trong tòa nhà của Cha!”  Lạy Chúa tôi!  Thời tiết lạnh làm hệ thống phun nước phía trên phòng vệ sinh giới Nam đông đá và khi đá tan vòi của hệ thống phun nước xuống.  Tạ ơn Chúa, ban cứu hỏa đến rất nhanh và đóng vòi nước lại.  Cơn rối loạn thần kinh sau biến cố (PTSD) của tôi kéo dài đến hai ngày khi tôi thấy nước lũ trong trung tâm hội họp từ phòng vệ sinh lan ra!!  Dù sao đi nữa, với sự giúp đở tiền bảo hiểm mọi việc được hội phục cho việc đón tiếp Đức Hồng y tuần kế tiếp!   Vâng, ngay khi chúng ta nghĩ rằng mọi việc mình làm được ổn định thì … 

Thứ Tư tuần này tôi có thêm một việc nữa trong bài sai của tôi là dạy lớp thần học cao cấp tại trường Assumption cho tới cuối năm.  Cha Thom Henning đã làm việc tuyệt vời trong những năm qua và truyền qua cho Cha Jake Greiner năm vừa rồi.   Cha Jake cần dành thời giờ cho trường Our Lady of Victory và trường John F. Kennedy nên tôi sẽ bước vào để giúp đở họ.   Xin cầu nguyện cho tôi khi tôi hướng dẫn các em học sinh cao cấp trong việc hình thành đức tin và mối liên hệ với Chúa của họ…. và tôi cần thêm nghị lực để theo kịp họ!! Amen! 
Hôm nay là kỷ niệm ngày Chủ Nhật Thánh Đường - hãy còn là một ngày kỷ niệm mới mẻ nhận thực Thánh Tâm là Mẹ Giáo Hội của trong giáo phận Davenport.  Trong toàn giáo phận sẽ có cuộc quyên tiền rổ thứ hai cho sự hổ trợ, duy trì và bảo tồn Chánh Tòa.  Chúng ta là thành phần của giáo phận trong mọi khía cạnh vì vậy sự hổ trợ của chúng ta trong cuộc quyên tiền này rất là quan trọng.   Các phòng bì được đặt nơi ghế ngồi và xin tất cả điền tên và đóng góp bỏ vào rổ hay gửi lại văn phòng.  Giáo Phận chúng ta rất hãnh diện về Thánh Tâm và chúng ta mong muốn giữ gìn Chánh Tòa chúng mạnh mẽ và vững bền!! 

Và tôi hy vọng tuần lễ của quý vị mạnh mẽ và vững bền!!!  Xin chúc một tuần lễ tốt đẹp. 
Cha Sở Rich

Ý lễ:
Ông Bà Nguyễn Lương xin lễ:
  Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ
  Cầu cho các Đẳng linh hồn
  Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
  Xin bình an Năm Mới
Anh Chị Sơn & Anh xin lễ:
  Lễ Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ
  Cầu cho gia đình bình an
  Cầu cho các đẳng linh hồn
Anh Chi Thành & Liên xin lễ:
  Tạ ơn Chúa và Mẹ
  Cầu cho linh hổn Matta
  Cầu cho linh hồn Phaolo
  Cầu cho 2 linh hồn Anna
  Cầu cho linh hồn Giuse
Một người không đề tên xin lễ:
  Cầu cho Tổ Tiên
  Cầu cho linh hồn mồ côi
Anh Nguyễn Phi xin lễ:
  Cầu cho L/H Maria Nguyễn Thị Ngân Hà
Một người không đề tên xin lễ:
  Cầu cho các linh hồn thai nhi 
Một người không đề tên xin lễ:
  Cầu cho linh hồn Maria
Một người không đề tên xin lễ:
  Cầu cho linh hồn Tổ Tiển
Gia đình Diễm Thắng xin lễ:
  Tạ ơn Ba Đấng
  Cầu bình an xin ơn Thánh Hóa gia đình
Gia Đình Loan Nguyen xin lễ:
  Cầu cho gia đình bình an
Anh Chị Sô & Nhung xin lễ:
  Tạ ơn Ba Đấng
  Cầu cho bình an gia đình năm Mới
Gia đình Tuấn & Thảo xin lễ:
  Cầu cho ông bà Tổ Tiên
  Cầu cho linh hồn Vicentê Phạm Kim Anh
  Cầu cho linh hồn Têrêsa Nguyễn Thị Kim Lan
  Cầu cho L/H Vicentê Phạm Kim Minh Đức Hùng
  Cầu cho L/H Phaolo Phạm Kim Sơn
  Cầu cho các đảng linh hồn mồ côi
  Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Anh Chi Minh Dung xin lễ:
  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse
  Cầu cho gia đình bình an
Anh Chi Hơn & Trang xin lễ:
  Cầu cho linh hồn Matha
  Cầu cho linh hồn Giuse
  Cầu cho linh hồn Anton
  Cầu cho gia đình bình an
Bà Bích Trần xin lễ:
  Cầu cho linh hồn Micae
  Cầu gia đình bình an
Ông Bà Vinh Phi xin lễ:
  Cho linh hồn Giuse
  Cho linh hồn Ynê
  Cho Ông Bà Nội Ngoại
  Cho L/H Matta mới qua đời tại VN
Gia đình Nguyễn Mai xin lễ:
  Lễ Tạ Ơn
Một người không đề tên xin lễ:
  Tạ ơn Ba Đấng
  Cầu Bình an Năm Mới
  Cầu cho linh hồn Ông Bà Cha Mẹ
  Cầu cho linh hồn Gioan
  Cầu cho linh hồn Matta
  Cầu cho linh hồn Luxia
  Cầu cho các đẳng linh hồn
Ông Bà Trương Đấu xin lễ:
  Cầu cho L/H song thân Giuse & Maria
  Cầu cho linh hồn Tiên Nhân
  Cầu cho các linh hồn vô danh
  Tạ ơn Chúa và Mẹ
Bà Phan Thị Lơn xin lễ:
  Tạ Ơn Ba Đấng
  Cầu cho các bật Tổ Tiên
  Cầu cho L/H Gioa Kim
  Cầu cho L/H Gioan Baotixita & Anna
  Cầu cho Ông Bà Nội Ngoại 2 bên
  Cầu cho các đẳng linh hồn
  Ơn bình an trong Năm Mới
Ông Bà Hoàng Úy xin lễ:
  Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
  Cầu bình an cho gia đình
  Tạ ơn Cha Trương Bữu Diệp
  Cầu cho Tổ Tiên, Ô/B Nội Ngoại
  Cầu cho L/H Phero, Phanxico & Anna
  Cầu cho L/H Anna Lâm Thúy Vân
  Cầu cho L/H Ngô T. Lữ, lễ giổ
  Cầu cho các đẳng linh hồn
Ông Bà Bàn xin lễ:
  Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria ban bình an cho gia đình
  Cầu cho Ô/B Tổ Tiên Nội Ngoại
  Cầu cho các đẳng linh hồn
Chị Đinh Hằng xin lễ:
  Cầu cho các đẳng linh hồn
  Cầu bình an cho Gia Đình
  Tạ ơn Chua
Anh Chị Tuấn Chi xin lễ:
  T  ạ ơn Chúa và Đức Mẹ
  Cầu cho L/H Ông Bà Cha Mẹ 2 bên
  Cầu cho các đẳng linh hồn
  Cầu bình an cho gia đình
Anh Chi Hưởng & Quy xin lễ:
  Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
  Cầu cho Ô/B Tổ Tiên Nội & Ngoại 2 bên
  Cầu cho L/H Luca Lê Văn Anh
  Cầu cho linh hồn Teresa Lê Thi Tĩnh
  Cầu cho linh hồn Matha Lê Thi Diêu Táo
  Cầu cho L/H Maria Nư tu Lê Thị Lệ
  Cầu cho các đẳng linh hồn  
  Cầu cho gia đình bình an mạnh khỏe năm mới

Bí Tích Sức Dầu Bệnh Nhân Và Rước Mình Thánh Chúa Tại Nhà:
Quý Vị nào có người thân đang đau yếu cần được rước Mình Thánh Chúa tại nhà hoặc muốn lãnh nhận Bí Tích Sức Dầu Thánh xin liên lạc ông Đinh Bàn (563-639-3213). 

Sinh Hoạt Cộng Đoàn:
Xin quý ông bà anh chị em quan tâm chia sẽ phần tài chính của mình cho Giáo Xứ trong việc xây dựng hội trường mới của giáo xứ.  Xin quý vị gởi bản cam kết đóng góp về văn phòng giáo xứ sớm nhất có thể để công trình xây cất được tiến hành tốt đẹp.  Nếu quý vị có thắc mắc gì xin liên lạc cô Thảo Trương để được hướng dẫn thêm.

Tiền Giỏ Tuần qua:
Ngân Phiếu:        262.00
Phong bì:           1526.00     
Tổng cộng:        1788.00

Giáo Hội kêu gọi chúng ta đóng góp 5%  mức thu nhập của chúng ta cho công việc chung của Giáo Xứ, xin quý vị rộng tay chia sẻ lại những ơn lành và quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vào việc xây dựng nhà Chúa. Xin Chúa chúc lành cho sự nhiệt tâm của quý vị. 

Đăng Ký Vào Thành Viên Của Cộng Đoàn- Giáo Xứ:
Để đăng ký để trở thành thành viên chính thức của Cộng Đoàn- Giáo xứ, quý vị có thể in mẫu đăng ký từ trang mạng của Giáo xứ  và gởi về văn phòng Giáo xứ sau khi đã điền những thông tin liên lạc. Quý vị có thể liên lạc với cô Thảo Trương nếu cần hướng dẫn.

Khóa Học Bảo Vệ Con Cái Thiên Chúa:
Khoá học Bảo vệ con cái Thiên Chúa đang mở cho những người lớn và bắt buộc đối với những nhân viên và thiện nguyện viên làm việc với các em nhỏ.  Xin đăng ký trên mạng tại www.virtus.org hoặc liên hệ với cô Thảo Trương để được hướng dẫn thêm.
Để báo cáo về lạm dụng trẻ em, xin liên lạc: Bộ Phục Vụ Nhân Sinh về lạm dụng Trẻ em của tiểu bang Iowa.  Đường dây nóng: 800 – 362 – 2178 và nếu liên quan đến linh mục tu sĩ hay nhân viên của giáo hội thì xin thông báo cho Alicia Owens, Nhân viên phối hợp trợ giúp nạn nhân, tại số: 563-349-5002 hay [email protected] hay P.O. Box 232, Bettendorf, IA 52722-0004.